Buitenplaats Berg & Vaart

Geschiedenis

Berg & Vaart

De bouw van de historische buitenplaats Berg en Vaart werd gestart in 1779 op een weiland aan de westzijde van de ‘s-Gravelandse vaart dat de bouwheer Abraham Bosch, een doopsgezinde Amsterdamse koopman, gekocht had van Jan Dedel, die aan de overzijde van de vaart de buitenplaats Boekesteijn bewoonde.

Het huis werd gebouwd in de voor die tijd ongebruikelijke L-vorm door een typisch Amsterdamse bouwer-architect, Jan Luyten, waarvan ook diverse huizen in Amsterdam bekend zijn. Het huis is een voorbeeld van de Hollandse Louis XVI-stijl, strak en elegant in zijn verhoudingen. Het is geen groot huis met zijn acht kamers, kelder, keuken en twee badkamers. De hygiënische boerderij Berg en Vaart werd in 1911 gebouwd om de tuberculose bij het melkvee te bestrijden. Deze boerderij hoort thans niet meer tot het landgoed.

’s Gravelandse buitenplaatsen

Tot in de twintigste eeuw was de buitenplaats per trekschuit bereikbaar, evenals de andere ‘s-Gravelandse buitenplaatsen vanuit Amsterdam via de ’s-Gravelandse vaart. ‘s-Graveland werd niet voor niets de tuin van Amsterdam genoemd.

De ‘s-Gravelandse buitenplaatsen werden in tegenstelling tot buitenplaatsen in het oosten van het land niet gebouwd om economische redenen maar als lustoord. De buitenplaats op zich leverde geen geld op maar de instandhouding werd bekostigd uit inkomsten van elders.In de glorietijd van de 19e eeuw omvatte de buitenplaats Berg en Vaart tenminste 35 hectaren, waarop naast de buitenplaats zelf ook de rond 1870 ernaast gebouwde Villa Nova stond en de uit de 17e eeuw stammende buitenplaats Smyrna, die altijd in het stadium van herenboerderij is gebleven.

In de 18de eeuw werden eerst boerderijen gebouwd die later een zogenaamde herenkamer kregen. Omdat men het wonen op het land zo aangenaam vond veranderden de boerderijen in herenhuizen en tenslotte in volwaardige buitenplaatsen.

Hoofdhuis en bijgebouwen

Complex historische buitenplaats

Berg en Vaart is een complex historische buitenplaats, hetgeen wil zeggen dat zowel het gebouwde deel als de omringende historische natuur een rijksmonument zijn. Het gaat hierbij de zowel om de groene  (natuur) als om de rode (gebouwde) elementen.

Bijgebouwen

Op de buitenplaats staan verschillende gebouwen waarvan het hoofdhuis en het koetshuis dateren van 1779. In de loop der jaren zijn hier aan toegevoegd een oranjerie, een palm-huis, een prieel, een garage, diverse kassen en schuren. De belangrijkste onderdelen van deze lijst worden beschreven bij de foto’s.

Tuin/Park

Monumentale structuur

De tuin van Berg en Vaart is in alle toonaarden enthousiast beschreven in boeken en tijdschriften. De oude monumentale structuur is nog duidelijk zichtbaar. De hierboven beschreven weilanden grenzend aan de tuin vormen daarmee een geheel. De tuin met zijn imposante hoge oude bomen wordt onder meer gekenmerkt door de vijver waarin een eilandje en omgevende slingerpaden uit de oprichtingsperiode.

Bezoeken van de tuin

Berg en Vaart is opengesteld voor groepen (min. 10 – max. 20 personen) op aanvraag. Rondleidingen worden gegeven door de bewoners zelf. De gehele tuin/park, ook rond het huis, is te bezichtigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het formulier.

Berg & Vaart is thans lid van:

  • VPHB
  • FPG
  • NTS

Bezoek

Het is mogelijk om de gebouwen en de tuin/het park te bezichtigen op afspraak voor groepen van 10-20 personen. Bij de bezichtiging krijgt u een rondleiding door een van de bewoners. Ook onderdelen van het interieur zijn te zien alsmede een bijzondere zichtas. De rondleiding eindigt met een bezoek aan het palmhuis alwaar een inleiding gegeven zal worden over de instandhouding van de buitenplaats en de vreugden en plichten van de bewoners.

U kunt via het formulier op deze website een datum of data aangeven waarop u de buitenplaats zou willen bezoeken van juni tot en met september. In de daaropvolgende correspondentie kan dan tot een geschikte datum besloten worden. Toewijzing is afhankelijk van de beschikbare data.

Buitenplaats Berg en Vaart
Cannenburgerweg 17-19
1244 RE Ankeveen

Contactformulier

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.