Palmhuis

Het palmhuis is gebouwd in basiliekvorm en groen geschilderd om niet teveel de bosrand te verstoren. In het palm-huis dat zo’n 150 m² omvat en meer dan 6 m hoog is kunnen in de winter de vele grote niet winterharde planten worden ondergebracht; een echte wintertuin. Er zijn weinig palmhuizen in Nederland. En dat is goed te begrijpen wat het instandhouden van een palmhuis met alle daarbij behorende exotische planten vereist een grote gerichte belangstelling, toewijding en veel tijd.

In de lente vindt een hele verhuizing plaats van de planten uit het palmhuis naar de tuin en het omgekeerde gebeurt in de herfst. Het palmhuis heeft een terras met een eigen lelievijver, dat alles met een overweldigend uitzicht over de weilanden tot aan het Ankeveense Zod. De vele bezoekers hebben het palmhuis geprezen om zijn unieke vorm en inhoud en prachtige ligging.

Het palmhuis ligt aan de weilandtuin die uit het nog steeds voor de veeteelt gebruikte weiland is geschoren als een soort toegang tot de oneindigheid. Een waarachtig rustgevende plek in onze rumoerige wereld. Het gaat hier niet om een intens en rumoerig amusement maar “slechts “om de prachtige stilte van het groene culturele erfgoed, historisch beklijfde schoonheid van de door mensen gemodificeerde natuur, die onverslaanbare combinatie. De mens kan als co-creator met de natuur verrukkelijke taferelen scheppen.