Het bos

De aanleg van het parkbos stamt met de vijver uit de tijd van de aanleg van de buitenplaats. Het betrekkelijk kleine bos ligt aan de zuid- en westzijde van de vijver. In het bos staan oude kastanjes, eiken, lindes, beuken, essen, daslook, bluebells, wilde crocussen, bosanemonen enz.