Biotoop & zichtassen

Biotoop
Voor iedere buitenplaats is de omgeving van groot belang; hiervoor wordt de term biotoop gebruikt. Die biotoop is dat deel van omgeving die essentieel historisch verbonden is met de buitenplaats. Zoals de naam buitenplaats al duidelijk maakt is het buitengebeuren, het landelijk aspect, onmisbaar voor de buitenplaats. Gelukkig zijn er in de omgeving van deze buitenplaats geen extreem storende elementen zoals hoogbouw of snelwegen. Vele andere prachtige buitenplaatsen hebben daaronder te lijden. De tuin van de aan de noordzijde gelegen villa Berglinde (ook eens bewoond door een Eyma) is helaas na de oorlog omgebouwd tot een bedrijventerreintje en kampeerwagenopslag maar door schuttingen en hoge bomen doet dit niet af aan de schoonheid van de Berg en Vaart.

Zichtlijnen
Zeer belangrijk voor deze buitenplaats zijn de zichtassen naar het oosten en vooral ook naar het westen, die godzijdank nog intact zijn. Een van de meest spectaculaire zichtassen loopt van de voortuin, door de centrale gang van het huis, door de hele tuin heen, over de vijver, naar het weiland in het westen. Hier strekt de zichtas zich ver uit naar het Ankeveense Zod, een moerasachtig gebied dat grenst aan de Ankeveense plassen. De kerktoren van Ankeveen steekt trots boven dit gebied uit. Het behoud van deze fraaie westelijke zicht as is van essentieel belang voor de historische kwaliteit van de buitenplaats.